fbpx
d

JUTTA NIALA

Ota yhteyttä

Image Alt
Mysteerikoulu naisille

Henkinen Alkemisti

Mysteerikoulu naisille

Henkinen Alkemisti 20.4. - 9.11.2024

Henkinen Alkemisti on kehollistava ja elämyksellinen sisäinen kasvu- ja muutosmatka itseesi ja omaan voimaasi. Sen tarkoituksena on johdattaa sinua elämään sydäntietoisuudestasi käsin sieluviisautesi ohjauksessa. Kokonaisuus tarjoaa sinulle keinoja oivaltaa ainutlaatuiset kykysi ja valjastaa lahjasi käyttöösi arjessasi, kutsumuksessasi ja mahdollisessa valotyössäsi.

Naisten Mysteerikoulu Shekinan Tytär – Bratha D’Shekinah®

HENKINEN ALKEMISTI 20.4. – 9.11.2024:

Henkinen Alkemisti-kokonaisuus on Kristus- eli ykseystietoisuuden henkistä alkemiaa, sisäistä muutos- ja kasvumatkaa sinussa, maanläheisesti ja kehollistaen pyhän feminiinin voimassa. Alta voit lukea lisää, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. 

KOKONAISUUS ON TARKOITETTU sinulle ihana nainen, henkisen polun kulkija ja valotyön tekijä, joka olet kiinnostunut syventämään omaa polkuasi, missä tahansa kohtaa sitä juuri nyt kuljet.

KOKONAISUUDEN TARKOITUKSENA ON JOHDATTAA sinua yhä laajempaan heräämiseen, oman näköisesi elämän ja palvelustehtäväsi toteuttamiseen kirkkaassa sielullisessa yhteydessä.

SAAT SYVÄLLISTÄ MENTOROINTIA HENKISEEN HARJOITTAMISEESI JA PALJON ERILAISIA HENKISIÄ HARJOITUKSIA, JOIDEN AVULLA ON MAHDOLLISTA MUUN MUASSA:

 • luoda vahva maayhteys ja kehossa läsnäolo
 • luoda yhteys Äiti Maan kristalliseen, jumalalliseen ytimeen, Gaia Sophian ylösnousemus voimaan ja valokoodeihin
 • sisäistää henkisen alkemian polkua: ymmärrys – hyväksyntä – oppiminen – oivaltaminen – totuudellinen muutos
 • sisäistää ihmisyyden pyhyyttä, kehollisuuden ja kehon merkitystä Kristusvalon tuomisessa maan päälle (yksi keskeisiä Kristustietoisuuden teemoja on ”tuoda taivas maan päälle”)
 • vahvistaa kykyäsi vastaanottaa ja jakaa korkeavärähteistä energiaa
 • vahvistaa sydäntietoisuuttasi sekä yhteyttäsi sieluusi
 • vahvistaa ja jalostaa kokonaisvaltaista kuuntelun taitoasi
 • jalostaa erottelukykyäsi
 • avautua kanavaksi itsellesi sielusi puhtaudesta
 • aktivoida selväaistisuuttasi ainutlaatuisessa kokonaisuudessasi
 • vahvistaa ja puhdistaa energiaasi
 • nostaa energiajärjestelmäsi värähdystaajuutta
 • rakentaa jumalallista, kristallista Kristustietoisuuteen liittyvää valokehoa
 • avautua Kristus- eli ykseystietoisuuteen
 • monipuolisesti tasapainottaa kokonaisuuttasi
 • oppia energian ohjauksesta sanoilla
 • oppia sanoilla luomisesta
 • oppia meditatiivisista, kehollisista rukouksen muodoista tietoisuuden, hengityksen, äänen ja liikkeen kautta
 • käyttää Merkaba valoteknologiaa uudella tavalla
 • saada selkeyttä ja kirkkautta oman palvelemisen tehtäväsi jalostamiseen

HARJOITUKSET SISÄLTÄVÄT hengitystietoisuusharjoituksia, erilaisia meditaatioita, äänen käyttöä (alkuäänet, pyhät sanat, pyhät kanavoidut rukoukset, mantrat), pyhää geometriaa, mudria, lempeää somaattista liikettä, sielutanssia, erilaisia kehollisia rukouksen muotoja, äänimaljojen, gongin ja kosmisen äänien soittoa, intuitiivista kirjoittamista ja muita luovia harjoituksia.

HENKISEN ALKEMISTIN KOKONAISUUDEN JUURET OVAT ”MINÄ OLEN” RUKOUS- AKTIVAATIOSSA, pyhän transmissiossa, jonka saat käyttöösi. Sain sen kanavoituna vuonna 2007. Olen itse käyttänyt sitä päivittäin siitä asti ja se on ollut voimallinen sisäinen aukaisija omalla tielläni.

”Minä Olen” rukousaktivaatio sisältää Äiti-Isä Jumalan kokonaisolemuksen ja jokaisen sielun korkeimman ulottuvuuden olemuksen. Se liittyy Kristustietoisuuteen, sanalla luomisen voimaan ja on jokaisen retriittipäivän punaisena lankana.  Se ohjaa ja aktivoi käyttäjäänsä asteittain kohti oman olemuksensa laajuutta, sen voimassa on suurin ja kirkkain elämän mysteeri – ”Jumala Itsessä” totuus. Käyttämällä Minä Olen aktivaatiota äänesi voimassa, ”koodaat” sen sisältämää valon taajuutta, energiaa ja olemusta solutasollesi asti ja viestit alitajuntaasi uudenlaista kokonaisuutta omasta olemuksestasi. Mitä enemmän aktivaatiota käytät, sitä laajemmin sen voiman on mahdollista avautua värähtelemään sinussa.

KOKONAISUUS TOTEUTUU TAPAAMIS-/RETRIITTIPÄIVINÄ:
la 20.4.
su 19.5.
la 15.6.
la 10.8.
la 7.9.
la 5.10.
la 9.11
Päivien lisäteemoina ovat totuus, valo, elämänvoima, rakkaus, viisaus, armo ja rauha. Saat transmissioita, aktivaatioita, valomaailman suoraa ohjausta, henkilökohtaista mentorointia ja monipuolisia henkisiä harjoituksia.

KOKONAISUUS RAKENTAA ASKEL ASKELEELTA PYHÄN FEMINIININ JA MASKULIININ TASAPAINOA. Se johdattaa pyhässä sydämessäsi kohti feminiinin ja maskuliinin liittoa, joka avaa todellisen olemuksesi kauneutta.

Universaaleja opetuksia ja pyhä tila kuhunkin ”Minä Olen” rukouksen sanapariin liittyen avautuu mm. Pyhän Perheen tietoisuuskokonaisuuden kauniissa energiassa. Heidän olemuksiensa kokonaisenergia ja tietoisuuskokonaisuuden laatu välittyvät kanavoinneissa Kristustietoisuuden juurille menevien korkean Heprean ja Aramean pyhien kielten rukouksina, siunauksina ja transmissioina.

RUKOUKSEN ERI MUODOT HENKISEN ALKEMIAN JA LUOMISEN VOIMANA:

 • universaali rukouksen tila
 • kehollinen rukous – sielutanssi
 • mudrat rukouksena
 • pyhät laulut ja pyhät sanat – sanojen alkemia rukouksessa

KAIKKI OHJAUS TAPAHTUU SUORANA KANAVOINTINA AKTIVOITUNEENA ALKULÄHTEESEEN. Mukana ohjaamassa, ”valon mentoreina” on useampi korkea tietoisuuskokonaisuus, mm. Magdalena tietoisuuskokonaisuus ja Pyhä Perhe, jotka liittyvät Kristus- eli ykseystietoisuuteen. Muita korkean valon olentoja, jotka tuovat energianlaatuaan temppelitilaamme ovat mm. Shekinan eli Jumalallisen Äidin korkeimmat enkelit ja Kristustietoisuuteen liittyvät arkkienkelit Mikael, Gabriel, Uriel ja Rafael.

KANAVOITU OHJAUS AVAA HENKISEN HARJOITTAMISEN SOMAATTISESTA NÄKÖKULMASTA JA TOTEUTUU NYT-HETKISSÄ RYHMÄN ENERGIAN MUKAAN jokaisen osallistujan yksilöllisyyden ja ainutkertaisen eletyn elämän kokonaisuuden huomioiden. Jumalallisen Äidin, Shekinan energia on kaiken taustalla olevana sylinä, puhtaan valkoisen valon tilana.

OHJAUKSESSA ON AINA VAHVASTI LÄSNÄ ÄITI MAAN TASAPAINOTTAVA OLEMUS, sen maadoittava, juurruttava ja kehollistava taajuus. Se auttaa sinua ymmärtämään ja kokemaan maan merkitystä henkiselle, fyysiselle, emotionaaliselle ja mentaaliselle hyvinvoinnillesi. Ohjaus on lempeää, jokaisen osallistujan tasavertaisesti huomioivaa turvallisessa, kunnioittavassa, sallivassa ja rakkaudellisessa tilassa.

KOKONAISUUS EI OLE TEOREETTINEN, FILOSOFISTA TAI ÄLYLLISTÄ POHDINTAA, vaan pyhän feminiinin mukaisesti se on käytännön- ja maanläheistä, kehollistavaa sekä elämyksellistä. Saat syvällisiä ja aitoja kokemuksia, jotka värähtelevät solutasollesi asti luomaan uudenlaista tietopankkia sinun olemuksestasi.

TÄRKEÄÄ HUOMIOIDA: KYSE EI OLE USKONTOON LIITTYVISTÄ ASIOISTA, vaikka osa termeistä on tuttua uskonnollisiin konsepteihin liittyen. Mysteerikoulun tarjonta on täysin vapaa kaikista dogmeista, ismeistä ja uskonnoista ja kunnioittaa täydellisesti jokaisen vapaata tahtoa ja elämänkatsomusta. Kyse on heräämisestäsi ykseyteen ja tietoiseksi tulemisestasi. Kyse on syvästä itseoivaltamisestasi osana kaikkeutta ja alkulähdettä.

TAPAAMISPÄIVIEN VÄLEILLÄ ON ONLINE HARJOITUKSIA JA MENTOROINTIKESKUSTELUJA, kumpiakin yhteensä kahdeksantoista (18) kertaa. Suorana kanavointina tapahtuvista online harjoituksista saat nauhoitukset. Niiden tarkoituksena on tukea sinua omatoimiseen harjoittamiseen ja transformoimaan matkasi hedelmiä arkeesi, totuudelliseksi muutokseksi. Keskusteluissa saat henkilökohtaista mentorointia ja tukea sinua askarruttaviin asioihin, inspiraatiota, lisätietoa tehdyistä asioista, ryhmän tuen, erilaisuuden rikkaudesta syntyvän tilan oivaltaa laajemmin.

KOKONAISUUS TOTEUTUU PIENRYHMÄSSÄ, mukaan otan vain yhdeksän 9 osallistujaa, saat henkilökohtaista opastusta ja mentorointia koko matkan ajan!

TAPAAMISPÄIVIEN PAIKKA ON AINUTLAATUINEN. Se sijaitsee kauniissa ympäristössä Billnäsissä Raaseporissa, jonka pihatemppeliä ja sen voimallista energiaportaalia hyödynnämme kevään, kesän ja alkusyksyn tapaamisissa. Saat tarkemmat paikkatiedot ilmoittautuessasi.

RYHMÄLLE AVATAAN OMA WHATSAPP-RYHMÄ, jossa voit jakaa omia oivalluksiasi ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.

KOKONAISUUS ON TARKOITETTU SINULLE henkisen polun kulkija ja valotyön tekijä, missä tahansa kohtaa matkaasi kuljet.

KOKONAISUUS EI OLE SINULLE, MIKÄLI sinulla on elämässäsi meneillään voimakas henkilökohtainen kriisi, fyysiseen tai mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Käännythän tarvittaessa lääkärin, terapeutin tai muun ammattiauttajan puoleen.

TAPAAMISPÄIVÄT 2024 OVAT:
la 20.4.
su 19.5.
la 15.6.
la 10.8.
la 7.9.
la 5.10.
la 9.11.

TAPAAMISPÄIVIEN LISÄKSI KOKONAISUUS SISÄLTÄÄ nauhoitetut online harjoitukset 18 kertaa (3x/kk) ja online keskustelut/mentorointihetket 18 kertaa. Online harjoittamiset ja keskustelut/mentoroinnit tukevat matkasi kulkemista ja auttavat sinua tuomaan tapaamispäivien sisältöä ja harjoittamista arkeesi tarpeesi mukaisesti.

KOKONAISUUDEN HINTA 1 777 € sisältää pienryhmässä tapaamispäivien ohjelmat, aktivaatiot ja transmissiot, kahvi/teetarjoilut pienen purtavan kera, valomaailman henkilökohtaisen mentoroinnin myös tapaamispäivien väliajoilla, vapaaehtoiset tehtävät, online harjoitukset 18 kertaa, mentorointikeskustelut 18 kertaa.

PERUUTUSEHDOT JA KOKONAISUUDEN MAKSU SUORITETAAN SEURAAVASTI:
Varaa paikkasi verkkokaupastani, jossa voit maksaa kokonaisuuden yhdessä erässä tai jopa seitsemässä erässä. Ilmoittautumismaksu on 333 € (sisältyy 1 777 € kokonaishintaan), jonka lisäksi sinulla on mahdollisuus maksaa loput kokonaisuudesta jopa kuudessa maksuerässä – tilanteesi huomioiden. Kun ilmoittaudut mukaan, voimme sopia sinulle sopivat maksuerät. Kokonaisuuden maksua ei palauteta, mutta voit halutessasi nimetä paikkasi jollekulle toiselle. Huomioithan, että maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Ilmoittautumismaksun 333 € jälkeen olet sitoutunut peruutusehtoihin. Kokonaisuuden maksu on sitova koko summaltaan (1 777 €) riippumatta osallistumiskerroista. Maksun loppuosan käymättömistä kerroista voit saada takaisin sairaustapauksissa lääkärintodistusta vastaan, jos osallistumisesi sairauden vuoksi estyy yli kahdelta kuukaudelta.

MAHDOLLISUUS OSALLISTUA ZOOMILLA yllättävän tilanteen sattuessa.

ILMOITTAUTUMISMAKSU 333 € VERKKOKAUPASSA:
https://juttaniala.fi/tuote/ilmoittautumismaksu-henkinen-alkemisti-sisainen-muutosmatka-20-4-9-11-2024/
Kun olet maksanut ilmoittautumismaksun, sovimme maksuerät.

TAI HINNAN KOKO MAKSU 1 777 € VERKKOKAUPASSA:
https://juttaniala.fi/tuote/henkinen-alkemisti-sisainen-muutosmatka-20-4-9-11-2024/ 

LISÄÄ TIETOA JA AJAN VARAUS MAKSUTTOMAAN KARTOITUS-KESKUSTELUUN KOKONAISUUDEN SOPIVUUDESTA SINULLE: info@juttaniala.fi

 

OHJAAJANA TOIMII MYSTEERIKOULUN PERUSTAJA JUTTA NIALA, jolla on 30 vuoden kokemus henkisen tien kulkemisesta ja opettamisesta. Jutta on maanläheinen mystikko, henkinen alkemisti, valmentaja ja kanssakulkija, Kristustietoisuuden ja Pyhän Femiinin sanansaattaja ja kanava, Elämänkosketus Hoitaja, Reiki Master, Peter Hess ® sound practicioner, Emily Hess Sound of Yoga teacher ®, Sertifioitu Vijnana joogaopettaja.

Henkinen Alkemisti kokonaisuuden Copyright © Nataraja Yoga – Jutta Niala – kaikki oikeudet pidätetään

KOKEMUKSIA HENKISEN ALKEMISTIN KURSSISTA:

”Ammattiini osteopaattina Henkisen Alkemistin prosessi on auttanut syventämään läsnäolon taitoani, lisännyt myötätuntoa asiakkaitani kohtaan, opettanut aistimaan laajemmin asiakkaan kokonaisuutta ja kehon viestejä ja siten syventänyt hoitoja. “Olen kokenut somaattisten harjoitusten hyödyn kehoon asettumisessa. Dissosioituminen elämän vaikeissa tilanteissa on ollut minulle aiemmin tyypillistä. Kehollisten harjoitusten myötä olen oppinut arvostamaan kehoni pyhyyttä ja tuntemaan kehoni turvan siihen laskeutuessa. Somaattiset harjoitukset ovat auttaneet chakrakeskus kerrallaan tuomaan esiin vanhoja ajatus- ja tunnemalleja (omiani, aiempien elämien, epigeneettisiä, kollektiivisia), joita olen päässyt kiitollisuudella työstämään. Olen oppinut valtavasti, miten monikerroksisia olemme. Voimallisimpana yhteisissä tapaamispäivissä koen yhteisellä intentiolla asettumisen Jutan ja Valomaailmaan ohjaukseen. Jokainen yhteinen tapaaminen yhdessä Zoom -harjoituskertojen kanssa on syventänyt ja selkeyttänyt linjautumistani, tuonut uusia oivalluksia ja inspiraatioita, ja antanut uusia aspekteja henkiseen harjoitukseeni. Kiitollisuudella olen huomannut, että päivä päivältä linjautuminen alkaa olla vahvempi, voin rauhoittua täydelliseen läsnäolon tilaan, avautua ja antautua – olemisen tila alkaa olla yhtä jatkuvaa meditaatiota. Kiitos, kiitos, kiitos.” – Anna Maria –

”Henkisen alkemian kurssin myötä yhteys näkymättömään maailmaan on muuttunut hyvin eläväksi, ja kuljen luottamuksessa. En epäröi enää ollenkaan, vaan tiedän, minuun on tullut varmuus valon maailman todellisuudesta. Aiemmin en ollut tiennyt miten tärkeä on myös yhteys maahan, ja tämä on ehkä eniten mullistanut ajatteluani.

Kehoni reagoi, kun avaan yhteyden Äiti Maahan, kehoni on alkanut ilmentää maasta nousevaa energiaa erilaisin, tosi hyvältä tuntuvin liikkein, ja samalla minulla on vahvasti maadoittunut olo, kun saan olla maan kannateltavana. Se mitä aiemmin kaipasin, on alkanut muuttua eläväksi ja läsnäolevaksi elämässäni! Olen myös huomannut, että voin pyytää apua valomaailmalta ja he vastaavat kyllä näihin pyyntöihin. Minusta on tosi ihanaa olla ryhmässämme, ja tykkään siitä millainen itse olen siellä, jotenkin rennompi ja enemmän auki kuin yleensä ihmisten kanssa. Olen muutoksen tiellä isomminkin, alkemiastahan on kyse.”

Itsenäinen harjoittamiseni on saanut aivan uudet raamit: Käytän useita kurssilla opittuja asioita päivittäin, ja ne ovat auttaneet minua syventämään harjoitusta. ”Työkalupakkini” on laajentunut valtavasti. En ole todellakaan aiemmin tiennyt edes mitä kaikkea voisin harjoituksessa tehdä, ja ehdottomasti harjoittaminen on muuttunut voimakkaammaksi näiden työkalujen käytön myötä. Minä kokeilen ja tunnustelen mielelläni uusia juttuja, joita sinulta opin. Kun vertaan tämän hetken harjoitusta, vaikka puolen vuoden takaiseen, voin sanoa, että aiemmin koin vain aavistuksen siitä vahvasta yhteydestä, jonka nyt tällä hetkellä saan kokea. Ja energiahoidot, joita olen tehnyt viime aikoina sekä etä- että lähihoitoina, ovat muuttuneet aivan toisenlaiseksi aiemmasta. Koko keho on mukana ja tunnen hyvin voimakkaana ohjauksen mitä pitää tehdä. Tunnen hyvin vahvana myös mukana olevat valon joukot, jotka haluavat olla auttamassa.

Henkisen alkemistin kurssiin kuuluu kuukausittaisen lähitapaamisen lisäksi etätapaamisia, joilla täydennetään kuukauden teemaa. Kaikissa näissä tapaamisissa jaat anteliaasti sitä mitä sinun kauttasi on avautunut. Sinun tavastasi ohjata jää joka kerta paitsi turvallinen, myös ihastuneen yllättynyt ja yltäkylläinen olo. Monipuoliset harjoitteet ovat opettaneet käyttämään eri aistikanavia ja elementtejä omassa harjoittamisessa, jota myös ryhmämme energia on ihanasti ollut tukemassa. Aika mullistavaa meininkiä ollut sitten syyskuun, kun yhdessä aloitimme! Sydämestä kiitos, Elina

HUOMIOITHAN YSTÄVÄLLLISESTI:

Henkisen alkemistin kokonaisuus ei ole koulutus, eikä siitä valmistu ammattiin.

Tämä on mysteerikoulun sisäisen kasvun ja muutoksen matka itseäsi varten. Tällä matkalla pääset asettumaan elämän mysteerikysymysten äärelle, joka tarkoittaa suoraa kokemista ja kokemusta erilaisista asioista henkisen harjoittamisen kautta.

Tämä matka on jokaiselle omannäköisensä, eikä sisällä mitään tavoitetta, mikä määrittelisi matkasi onnistumisen tai epäonnistumisen.

Kaikki Henkisen Alkemistin sisältö – harjoitukset sekä tehtävät – ovat vapaaehtoisia. Niiden kautta voit halutessasi tutkia, ihmetellä ja innostua sinussa nousevista eri asioista. Sinulla on kaiken aikaa lupa olla omassa voimassasi ja osallistua harjoituksiin juuri niin paljon kuin sinä haluat ja olet valmis.

Kaikki tapahtuu sinun tahtosi mukaisesti ja oman valmiutesi kautta paneutua kuhunkin asiaan sillä mielenkiinnolla ja määrällä, joka sinusta tuntuu oikealta ja hyvältä. Sinä kuljet tätä matkaa itseäsi varten ainutlaatuisella, omalla tavallasi.

Sinä itse annat luvan sille prosessille, joka sinussa käynnistyy ja kehittyy tämän polun aikana. Harjoittamisesi, niiden synnyttämät kokemukset ja oivallukset sekä todeksi elämisesi ovat perustana kokonaisuuden muutoksen voimalle sinussa ja elämässäsi.

Kokonaisuus ei korvaa terapiaa tai vastaavaa perinteistä hoitoa, eikä ole sellaiseksi tarkoitettu. Ilmoittautumalla mukaan kerrot ymmärtäneesi ja hyväksyneesi kaikki yllä mainitut mainitut asiat.

Instagram: @juttaniala
Facebook: Jutta Niala

Osallistujien kokemuksia

”Saan PranaSoul® henkisen matkan kokonaisuudesta lisää työkaluja viedä elämääni eteenpäin, ja uudet kengät, joilla jatkaa omaa polkuani. Kiitos sinusta Jutta”

Senja

Osallistujien kokemuksia

”Suuret kiitokset Jutta kanavoinnista. Olen niin otettu millä antaumuksella työtäsi teet. Mieli on rauhallinen ja tyyni.”

Osallistujien kokemuksia

”PranaSoul® henkinen matka toimii moottorina elämässäni. Olen saanut toimivia työkaluja harjoituksen muodossa, joiden avulla elämääni helpottaa, oloani tasapainottaa ja vahvistaa. Tunnen suurta kiitollisuutta Jutalle tekemästään työstä. Kiitos kauniista ja kannustavasta opetuksesta. Tämä on paras lahja, jonka olen voinut elämälleni antaa.”

Laila C.