fbpx
d

JUTTA NIALA

Ota yhteyttä

Image Alt
Jutta Niala - Mysteerikoulu

Mysteerikoulun synty

Mysteerikoulun nimen Shekinan Tytär – Bratha D’Shekina® sain kanavoituna valomaailmalta. Se liittyy Kristustietoisuus- ja Magdalena linjastoihin. Shekina on Jumalallisen Äidin ilmentymä ja edustaa pyhää feminiiniä tulta/valoa, valkoisen liekin voimaaja olemusta. Suomen kielen lisäksi minua kutsuttiin laittamaan myös arameankielinen versio, sillä kauttani kanavoituvat heprean ja arameankieliset pyhät sanat, mantrat ja transmissiot kuuluvat vahvana osana mysteerikoulun kokonaisuuteen.

Olen sydämeltäni maanläheinen mystikko ja esoteerikko. Henkisyys on aina ollut minulle äärettömän merkityksellistä, se näkyy astrologisessa syntymäkartassanikin. Kolmen vuosikymmenen ajan olen kulkenut tietoisesti henkistä polkuani johtotähtenäni sisäinen rukoukseni korkeimmalle ”kiitos että tässä elämässäni toteutan rakkaudessa kaiken mitä olen tullut tähän elämääni tekemään”.

En ole milloinkaan kulkenut henkistä tietäni ”trendeissä”, vaan olen hyvin voimallisesti kulkenut omaa polkuani, vastannut sydämeni kutsuun ja sieluni kuiskauksiin.

Elämässäni on ollut paljon erilaisia haasteita ja olen saanut tehdä valtaisan työn useamman kerran oman elämäni läpikäymisessä, erilaisten traumojen purussa, uskomusten, ajatusmallien ja toimintatapojen parissa. Monen vuoden ”puhdistustyö” elämäni ja itseni parissa on vakaa pohja erottelukyvylle ja puhdistumiselle, jonka varaan kaikki tarjoamani perustuu. Kyseiset vuodet ovat olleet samanaikaisesti mittaamattoman arvokkaita ja haastavia. Nöyryys ja erottelukyky ovat aina olleet tärkeitä henkisiä arvojani.

Vuodesta 2007 olen kanavoinut ja täyttänyt kutsumustani uskollisesti valomaailman ohjausta kuunnellen. Johdatus on ollut ihmeellistä, elämääni ja itseäni syvästi muuttavaa. Sisäisen maailmani ja tietoisuuteni muutokset ovat laajentaneet kykyäni kokea moniulotteista elämää rikkaasti ja mahdollistaneet sen jakamisen kanssakulkijoilleni. Kun asetun kanavaksi, on vain valo ja rakkaus, pyyteetön tila palvella kanssakulkijoitani. Valon maailma avautuu kauttani moniulotteisesti; olemukseni, sanojeni, hengitykseni, ääneni ja liikkeeni välityksellä.

Valomaailman ohjauksessa polkuni on avautunut samanaikaisesti askel kerrallaan laajemmaksi korkeuksiin ja syvemmälle itseeni. Polullani on ollut useita merkityksellisiä kohtia, joissa uusia ulottuvuuksia tietoisuuteeni on avautunut. Niihin on aina liittynyt opiskelu, asioiden syventäminen ja ankkurointi käytäntöön.

Reiki Master koulutuksessa sain voimallisen ja koskettavan kokemuksen alkulähteen läsnäolosta. Sen myötä avautui vahvasti ylösnousseiden mestareiden tietoisuuskokonaisuuden energia.

Israelissa nunnaluostarissa retriittiä ohjatessani koin vaikuttavan kauniin Äiti Marian kutsun toimia Pyhän Perheen kanavana pyhän feminiinin parissa. Vastasin kutsuun ja siitä asti olen vastaanottanut Äiti Marian, Äiti Annan, Maria Magdalenan ja Yeshuan ohjausta.

Elämänkosketus energiahoito koulutuksessa Suuri Valkoinen Veljeskunta avautui vähitellen kanavoitaksi.

Kauailla Havaijilla tapahtui monia hyvin voimallisia heräämisiä ja vastaanottamisen hetkiä. Syvällisissä transmissioissa sain sielukokonaisuudestani aktivoitua asioita, joita käytän tässä elämässäni täyttäessäni kutsumustani.

Viimeiset vuodet Pyhän perheen jäsenet ovat olleet tiiviisti kanssani johdattamassa ja konkreettisesti ohjaamassa kutsumustani eteenpäin. Mysteerikoulun sisältöä olen luonut askel askeleelta ja säännöllisellä harjoittamisella valomaailman ohjauksessa. Kaikkia tarjontaan tulevia asioita olen harjoittanut säännöllisesti pidempään ankkuroiden niiden värähdettä ja energiaa ihmisyyteeni. Sen lisäksi valomaailma on kutsunut ohjaamaan erilaisia harjoituksia pidempään kanssani kulkeneille henkilöille, jotka ovat voineet reflektoida minulle kokemuksiaan harjoituksista.

Muutama vuosi sitten avautui Shekinan korkeimpien enkeleiden taajuus. Tämä ihmeellinen piirin alkemiaa sekä valkoisen liekin voimaa ja olemusta kantava tietoisuuskokonaisuus oli aukaisijana oman tietoisuuteni laajentumiselle ja valmisteli minua vastaanottamaan Shekinan, Jumalallisen Äidin ilmentymän.

Viime vuonna tapahtui henkisen tieni merkityksellisin asia, kun Shekina, Jumalallinen Äiti, avautui hyvin voimallisesti harjoituksessani. Shekinan valon ja rakkauden voima läpäisi minut: pyhän valkoisen valon voima oli valtava, täyttäen huoneen ja vesiputouksen kaltaisesti soljuen. Tunsin sen ankkuroivan voimansa kauttani aina Äiti maan keskiöön, Gaia Sophian sydäntietoisuuden porttiin asti. Kokemus oli hyvin vaikuttava, se oli samanaikaisesti äärettömän pyhä, lempeä ja voimakas.

Nämä käänteentekevät kokemukset (ja monet muutkin kokemukset) yhdessä säännöllisen harjoittamisen kanssa ovat olleet rakennuspuina mysteerikoululle.

Kehollistaminen on aina ollut minulle tärkeää, kaiken keskiössä oleva punainen lanka. Se on pyhän feminiinin yksi merkityksellisimpiä asioita, joka yhä uudelleen saa minut rakastumaan elämään. Säännöllinen harjoittaminen on samanaikaisesti tasapainottanut olemustani ja tuonut kirkkaaseen läsnäolon voimaan ihmisyydessä. Tasapaino ihmisyyden ja sielullisuuden välillä on tärkeää ja kehollistaminen on voima, joka mahdollistaa kirkkaan valon laajan kannattelun kanavointihetkissä.

Mysteerikoulu on syntynyt vuosikymmenten mittaisen harjoittamisen myötä ja tulee laajentumaan lisää, kun kuljen polkuani eteenpäin.

Mysteerikoulu naisille Shekinan Tytär - Bratha D'Shekina®

naistenpiirit, retriitit, henkisen alkemian kokonaisuuden

01

Pyhän feminiinin henkistä alkemiaa, Tie kirkastumiseen ja pyyteettömään rakkauteen. Tasapainoisesti mystiikkaa ja maanläheisyyttä.

PranaSoul ®

PranaSoul ® - sydäntietoisuutta ja sieluviisautta

01

Kursseja, retriittejä ja vapaata tanssia henkisen kasvun, syvällisen itsetuntemuksen ja oman voiman teemoissa.

Olo-Sointu ©

Olo-Sointu © äänimaljojen harmoninen maailma

02

Meditatiiviset Olo-Sointu illat ja räätälöidyt syvärentoutukset ryhmille

Kanavointi

Kanavointi / henkilökohtainen konsultointi

03

Tiedon välittämistä puhtaimmalta ja korkeimmalta valon taajuudelta.