fbpx
d

JUTTA NIALA

Ota yhteyttä

Image Alt
Jutta Niala - Mysteerikoulun ydin

Mysteerikoulu

Mysteerikoulun henkisiä arvoja ja toiminnan periaatteita ovat vastuullisuus, eettisyys, turvallisuus ja luotettavuus sekä kaikkia tasavertaisesti kunnioittava ja huomioiva tila.

Mysteerikoulu kutsuu sydämessään kutsun kuulevia naisia astumaan Tielle, joka johtaa oman olemuksen kirkastumiseen. Tämä Tie on Tie pyyteettömään rakkauteen ja totuuteen. Henkinen alkemia avautuu askel askeleelta ihmisyyden ja sielun korkeimman valon liittoon, jonka ytimessä on henkisen aikuisuuden teema, vastuun ja vapauden tasapaino.

Mysteerikoulun tarjonta on kanavoitua, kullekin ryhmälle hetkessä räätälöityvää valomaailman ohjausta. Pyhän Perheen naiset, Magdaleena Tietoisuuskokonaisuus, Pyhä naislinjasto ja Shekina, Jumalallisen Äidin energia ja valo ovat voimallisesti läsnä. Tarjonta perustuu kehollistamiselle, pyhän feminiinin ilmentämiselle ihmisyydessä ja
korkean valon taajuuden ankkuroimiselle ihmisyyteen. Maanläheisyys, yksinkertaisuus ja selkeys ovat avainteemoja ihmisyyden ja jumalallisuuden tasapainon ymmärtämisessä ja kokemisessa. Sielun korkeimman ulottuvuuden olemus muodon maailmassa on keho, jonka välityksellä jumalallisuus ihmisyydessä ilmentyy. Kehollistaminen on portti oivaltaviin
sisäisiin kokemuksiin mahdollistaen pääsyn sisäisen tiedon äärelle. Sisäinen tieto avautuu sydämen taajuudella syventyen ja kirkastuen viisaudeksi todeksi eletyistä oivalluksista ja niiden myötä syntyneistä muutoksista.

Mysteerikoulu tarjoaa tukea henkiseen harjoittamiseen osana arkea, oivaltamaan henkisyys arjessa ja elämään sisäisestä viisaudesta käsin. Yksinkertaisuus on kaunista, siinä on valtavaa transformatiivista voimaa. Kaikki on lopulta hyvin yksinkertaista.

PranaSoul® naistenpiirit, kurssit ja retriitit ovat kokemuksellisia kokonaisuuksia, joiden tarkoituksena on tukea osallistujia totuudelliseen itsen kohtaamiseen, läsnäoloon, syvälliseen vuorovaikutukseen itsen ja muiden kanssa, sydämelliseen kuunteluun, erottelukyvyn jalostumiseen ja omaan voimaan linjautumiseen. Ne ovat mahdollisuuksia
heräämiseen ja itsen oivaltamiseen yhteydessä alkulähteeseen; ymmärrykseen, hyväksyntään ja oivallukseen omasta kokonaisuudesta pintaa syvemmältä.

Tarjonnan sisältö muotoutuu monipuolisista harjoituksista:
hengitystietoisuusharjoituksista, erilaisista meditaatioista, äänen käytöstä monipuolisesti (alkuäänet, pyhät sanat, mantrat), pyhästä geometriasta, mudrista, lempeästä somaattisesta liikkeestä, Sielutanssista, sointukylvyistä ja muusta soitosta, intuitiivisesta kirjoittamisesta ja muista luovista harjoituksista. Mysteerikoulun kehollistavat harjoitukset vahvistavat osallistujaa avautumaan syntymälahjoina saamilleen kyvyille ja ominaisuuksille. Räätälöidyt harjoituskokonaisuudet johdattavat sisäisestä viisaudesta tulevalle ohjaukselle toteuttaa itselle merkityksellisiä asioita sydämen kutsumuksesta käsin, jossa syntymälahjat voi valjastaa omaan ja yhteiseen hyvään.

Mysteerikoulun tapahtumien temppelitilan energia virittyy henkisen alkemian mukaan, huomioiden jokaisen osallistujan kokonaisuuden. Pyhässä temppelitilassa on mahdollisuus tunnistaa rukous, joka itseä rukoilee eli sanattoman tason sisäinen kokemus asioista, joita tunnistaa tärkeäksi toteuttaa elämässään.

Pyhissä temppelitiloissa on läsnä kirkkaus; pyyteetön rakkaus, rauha ja armo.
Valomaailma kutsuu pyyteettömän rakkauden, rauhan ja armon kokonaisuutta samanaikaisuuden voimaksi, joka mahdollistaa oman elämän tietoisen luomisen yhteydessä valomaailmaan.

Mysteerikoulun tarjonta ei ole teoreettinen, filosofista tai älyllistä pohdintaa. Kaikki tarjonta on elämyksellistä, kehollistavaa, käytännön- ja maanläheistä. Saat syvällisiä ja aitoja kokemuksia, jotka värähtelevät solutasollesi asti luomaan uudenlaista tietopankkia sinunolemuksestasi. Vaikka osa käyttämistäni mysteerikouluun liittyvistä termeistä on tuttua uskonnollisiin konsepteihin liittyen, kyse ei ole uskonnollisuudesta. Mysteerikoulun tarjonta on vapaa kaikista dogmeista, ismeistä ja uskonnoista, kunnioittaen jokaisen osallistujan vapaata tahtoa ja elämänkatsomusta.

MYSTEERIKOULU NAISILLE SHEKINAN TYTÄR - BRATHA D'SHEKINA®

naistenpiirit, retriitit, henkisen alkemian kokonaisuudet

01

Pyhän feminiinin henkistä alkemiaa, Tie kirkastumiseen ja pyyteettömään rakkauteen. Tasapainoisesti mystiikkaa ja maanläheisyyttä.

PranaSoul ®

PranaSoul ® - sydäntietoisuutta ja sieluviisautta

01

Kursseja, retriittejä ja vapaata tanssia henkisen kasvun, syvällisen itsetuntemuksen ja oman voiman teemoissa.

Olo-Sointu ©

Olo-Sointu © äänimaljojen harmoninen maailma

02

Meditatiiviset Olo-Sointu illat ja räätälöidyt syvärentoutukset ryhmille

Kanavointi

Kanavointi / henkilökohtainen konsultointi

03

Tiedon välittämistä puhtaimmalta ja korkeimmalta valon taajuudelta.